Prázdniny

 

Turnus Termín Zameranie letného tábora
1. 19.07. – 23.07. Tvorivé dielničky
1. 19.07. – 23.07. Divadelný
2. 26.07. – 30.07. Šikovníček
2. 26.07. – 30.07. Bratislava krížom krážom
3. 02.08. – 06.08. Tvorivé dielničky
3. NOVÉ 02.08. – 06.08. Anglický tábor
4. 09.08. – 13.08. Výtvarníčkovia
4. 09.08. – 13.08. Muzikoterapeutický