Prázdniny

Vážení rodičia, počas letných prázdnin pripravujeme týždenné denné tábory pre deti od 6 – 15 rokov.
Činnosť prebieha v priestoroch CVČ na Hlinickej 3 a v blízkom okolí, od 8.00 - 16.00 hod.
Turnusy pre Vas momentálne pripravujeme a čoskoro zverejníme.