Prázdniny

Turnus Termín Zameranie letného tábora cena/osoba
1. 06.07. – 10.07. Šport a keramika / Šperk a Atletika 75,-
2. 13.07. – 17.07. Letné tvorivé dielne 75,-
3. 20.07. – 24.07. Športovo tanečný 75,-
4. 27.07. – 31.07. Tanečný 75,-
5. 03.08. – 07.08. Letné tvorivé dielne 75,-
6. 10.08. – 14.08. Športový / Šikovníček 75,-