Prázdniny

Vážení rodičia, počas letných prázdnin pripravujeme týždenné denné tábory pre deti od 6 – 15 rokov.
Činnosť prebieha v priestoroch CVČ na Hlinickej 3 a v blízkom okolí, od 8.00 - 16.00 hod. Termín odovzdania prihlášok a súhlasu do 11.6.2018.
Poplatok treba uhradit po vyzvani a prideleni Variabilneho symbolu (identifikačného čísla).