Ocenenia

Naše deti, ako aj riaditeľka Mgr. Romana Bahúlová,
sú držiteľmi niekoľkých Čestných uznaní primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
a po dlhé roky sa umiestňujú na prvých priečkach na súťažiach doma aj v zahraničí.