Hlinícka 3
831 54 Bratislava
cvcprihlasky@gmail.com
info@cvcba3.sk
cvcba3@gmail.com
02 / 44 88 32 47
0910 877 788