Centrum Voľného Času
Hlinícka 3
831 54 Bratislava
zastupca.hlinicka@gmail.com
Krúžky, denné tábory
0911 112 317
Informácie o športovej hale - Pionierska 16 a prenájom telocvične
0910 877 788
hala@cvcba3.sk
Súťaže a olympiády
0911 112 317
Ekonomicko-prevádzkové oddelenie
02 / 44 88 32 47
tajomnicka.hlinicka@gmail.com
FB CVČ BA3
Zo zabezpečením IT a online vyučovania nám pomáha IT spoločnosť SANDING s.r.o.