Hlinícka 3
831 54 Bratislava
Centrum Voľného Času
Krúžky, súťaže a olympiády, prihlášky:
0911 112 317
Športová hala, Pionierska 16:
0910 877 788
Ekonomické oddelenie:
02 / 44 88 32 47
cvcprihlasky@gmail.com
hala@cvcba3.sk
economy@cvcba3.sk
FB CVČ BA3