Centrum Voľného Času
Hlinícka 3
831 54 Bratislava
info@cvcba3.sk
Krúžky, denné tábory
0911 112 317
cvcprihlasky@gmail.com pedagog1@cvcba3.sk pedagog2@cvcba3.sk
Informácie o športovej hale - Pionierska 16 a prenájom telocvične
0910 877 788
hala@cvcba3.sk
Súťaže a olympiády
0911 112 317
pedagog1@cvcba3.sk
Ekonomicko-prevádzkové oddelenie
02 / 44 88 32 47
economy@cvcba3.sk
FB CVČ BA3
Zo zabezpečením IT a online vyučovania nám pomáha IT spoločnosť SANDING s.r.o.