>
 
Vchod na úvodnú stránku
Centrum voľného času

 

Letná prázdninová činnosť v CVČ 2017

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin pripravujeme týždenné denné tábory pre deti od 6 – 15 rokov. Činnosť prebieha v priestoroch CVČ na Hlinickej 3 a v blízkom okolí, od 8.00 - 16.00 hod. Poplatok za týždenný pobyt dieťaťa je 60 €. Poplatok treba uhradiť na účet: 25836453/7500.

Termín odovzdania záväznej žiadosti (prihlášky) a uhradenia poplatku na 1. turnus je do 31.5.2017, na ostatné turnusy do 9.6.2017.

Turnus

Termín

Názov letného tábora (zameranie)

1.

03.07. - 07.07.

športový

2.

24.07. - 28.07.

Letný šikovníček

3.

31.07. - 04.08.

Leto s keramikou

4.

07.08. - 11.08.

tanečný

5.

14.08. - 18.08.

tanečný

6.

21.08. - 25.08.

týždenný workshop šperku

V rámci dopoludnia -                      Výlet do prírody – Lesopark
                                                      Návštevy kúpalísk
                                                      Detské ihrisko v Ružinove

 

Žiadosť o prijatie (prihláška)

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)