Centrum Voľného Času

Hlinícka 3

Milí mladí priatelia!

Naše Centrum voľného času Vás pozýva do svojich záujmových krúžkov, v ktorých si vyplníte voľný čas, získate kamarátov, zrelaxujete a získate nové skúsenosti.
Krúžky sú určené predovšetkým deťom materských, základných a stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým do 30 rokov.
Sme tu pre Vás aj počas prázdnin formou denných táborov.
Prihlášky do krúžku si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo ich získať priamo v CVČ pri zápise. Stačí sa zastaviť a vybrať si zo širokej ponuky našich krúžkov.

Naše stále rastúce počty

0
Krúžkov
0
Žiakov
0
Úspechov

Centrum voľného času Krasňany – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

LOOOOGGGOOO

Krúžky

Hudobno - Tanečné

Športové

Estetické

Technické

Prázdniny

Vážení rodičia, počas letných prázdnin pripravujeme týždenné denné tábory pre deti od 6 – 15 rokov.
Činnosť prebieha v priestoroch CVČ na Hlinickej 3 a v blízkom okolí, od 8.00 - 16.00 hod. Termín odovzdania prihlášok a súhlasu do 11.6.2018.
Poplatok treba uhradit po vyzvani a prideleni Variabilneho symbolu (identifikačného čísla).

Súťaže a Olympiády

Stránkové hodiny

STREDA - 12:30 - 15:30

ŠTVRTOK - 09:00 - 12:00

Vo výnimočných prípadoch kontaktovať: magdalenabrezovska@gmail.com

Zverejnené výsledky

Ocenenia

Naše deti, ako aj riaditeľka Mgr. Romana Bahúlová, sú držiteľmi niekoľkých Čestných uznaní primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a po dlhé roky sa umiestňujú na prvých priečkach na súťažiach doma aj v zahraničí.

Oznamy

Rada školského zariadenia

Mgr. Jana Besedová

Mgr. Viera Krajčovičová

Ing. Klaudia Košíková

Mgr. Rastislav Žitný

Ing. Pavlovičová Slávka, PhD.

Mgr. Magdaléna Brezovská

Tibor Grendiar

Participatívny rozpočet 2015

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za poskytnutie finančnej dotácie z participatívneho rozpočtu na opravu sociálnych zariadení v športovej hale CVČ na Pionierskej ulici.
Úprimne ďakujeme za nové toalety pre deti.

Voľné pracovné miesta

Zástupca riaditeľa

Ekonóm/ka

Dokumenty

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Štvrťročné súhrnné správy

Hlinícka 3
831 54 Bratislava
02/44883247
0910877788
cvcba3@gmail.com
cvcba3.personal@gmail.com
cvcba3.economy@gmail.com
cvcprihlasky@gmail.com